CENNIK

Złożony charakter tłumaczeń ustnych uniemożliwia określenie uniwersalnego cennika.

Standardowa godzina tłumaczenia ustnego wynosi 120 zł brutto, ale każdorazowo
jest ustalana indywidualnie w oparciu o kilka czynników takich jak m.in.

- charakter tłumaczenia
- tematykę
- miejsce i termin tłumaczenia

Minimalny czas przyjmowanych zleceń wynosi 3 godziny.
W obrębie aglomeracji śląskiej dojazd w cenie.WYBIERZ INNY CENNIK