CENNIK
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, strona obliczeniowa
obejmuje 1125 znaków (razem ze spacjami). Opłatę nalicza się każdą rozpoczętą
stronę. Znaki oblicza się w tekście przetłumaczonym, w wyniku czego dokonanie
dokładnej wyceny przed wykonaniem tłumaczenia nie jest możliwe.- z języka angielskiego na język polski - 40 zł

- z języka polskiego na język angielski - 45 zł


Przykładowe ceny dokumentów:

Tłumaczenie na język angielski:

Dyplom ukończenia studiów - od 40 zł
Odpisy aktów USC - od 40 zł
Świadectwo dojrzałości - nowa matura - 40 zł
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - 50 zł

Tłumaczenie na język polski:

Faktury - od 40 zł
Dowód rejestracyjny UK - od 60 zł
Akty USC - UK, Irlandia, USA, Australia - od 40 zł

WYBIERZ INNY CENNIK