OFERTA
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE (UWIERZYTELNIONE)


Biuro oferuje tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) pism urzędowych, aktów,
umów, świadectw i innych dokumentów.
Cennik

TŁUMACZENIA ZWYKŁE


Tłumaczymy wszelkie teksty, strony internetowe, dokumenty, oferty handlowe,
korespondencja, instrukcje, i inne teksty.
Cennik

TŁUMACZENIA USTNE


Tłumaczenia rozmów biznesowych, negocjacji, rozmów telefonicznych i innych.
Tłumaczymy również uroczystości zawierania związków małżeńskich wymagające
obecności tłumacza przysięgłego w Urzędach Stanu Cywilnego.
Cennik