CENNIKPoszczególne cenniki przedstawiają jedynie orientacyjne ceny tłumaczeń.
W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji ceny.
Podane ceny są cenami brutto.

Biuro nie jest płatnikiem VAT. Rozliczenie następuje w oparciu o rachunek.

Tłumaczenia specjalistyczne: do ceny doliczamy 20% ceny tekstu zwykłego.

Tłumaczenia ekspresowe (realizowane w ciągu 24h od momentu zlecenia):
do ceny doliczamy 50% ceny tekstu w przypadku tekstów o objętości
przekraczającej 4 strony rozliczeniowe.